facebook
„Лозенец спорт” Теренът се намира в кв. Лозенец на ул.„Кораб Планина“ 6 и е с размери 40x20 метра. Kарта.